Zvýšení velikosti a hmotnosti pšeničného zrna

Velikost pšeničného zrna je dána genetikou rostliny, tj. odrůdou, a délkou období nalévání zrna. Jakmile došlo k opylování, začne se vyvíjet embryo a endosperm, kdy rostlina přesměruje fotosyntáty a rovněž dříve uložený škrob a bílkoviny (v listech a stoncích) do těchto vyvíjejících se zrn. Čím delší je toto období nalévání zrn, tím vyšší bude pravděpodobně velikost pšeničných zrn.

Kromě managementu živin lze velikost zrna ovlivnit managementem vody (zavlažováním, aby nedošlo ke stresu suchem) a také kontrolou nemocí – použitím fungicidů a živin pro udržení zelené listové plochy a snížení výskytu chorob, tj. zlepšením zdraví rostlin.

Dusík

Management dusíku má největší vliv na konečnou velikost a hmotnost pšeničného zrna. Včasné aplikace zajistí velký porost obsahující ve stoncích vysoké množství obsah uhlovodíků, které jsou během zrání translokovány do vyvíjejících se zrn. To je důležité zejména v suchých oblastech, kde 60 % výnosu obilí může pocházet z těchto zásob. Je důležité sledovat u rostlin obsah dusíku, aby nedošlo k předčasné senescenci porostu a omezení doby nalévání zrna.

Průměrný vliv vysokého a nízkého množství dusíku ve třech vývojových fázích pšenice

Fosfor

Fosfor má významnou roli v dodávce energie pro rostlinné procesy. Redistribuce uložených uhlovodíků vyžaduje fosfátovou výživu produkující energii důležitou pro dosažení správné velikosti pšeničného zrna. 

Ke zlepšení výsledné velikosti zrna lze použít pevné fosforečné hnojivo i fosfor aplikovaný na list.

Draslík

Draslík umožňuje pohyb živin v celé rostlině, neboť reguluje transpirační toky. Rostlina redistribuuje minerální látky do klasu, a proto je nutno udržovat potřebnou úroveň draslíku. Draslík také pomáhá zabránit předčasné senescenci navozené často suchem při nalévání zrna.

Vliv dodávky draslíku na délku fáze nalévání zrna u pšenice

 

Rostliny s deficitem draslíku mají nedostatečnou regulační transpiraci listů vedoucí k tepelnému stresu a vadnutí. Dostatečná dodávka draslíku prodlouží dobu nalévání zrna, a zvýší tak jeho hmotnost.

Vliv dodávky draslíku na hmotnost 1000 zrn (HTZ) u pšenice.

Mangan a zinek

Mangan i zinek díky své roli při metabolismu dusíku v rostlině zvyšují hmotnost pšeničného zrna.

Vliv hnojení manganem a zinkem na hmotnost 1000 zrn (HTZ)  pšenice