Hladina glukosinolátů v řepce

Glukosinoláty (GLS) jsou hlavní sirné sloučeniny brukvovitých rostlin. Jsou to sekundární rostlinné metabolity, organické sloučeniny odvozené od glukózy a aminokyseliny, které obsahují síru a dusík. V brukvovitých se vyskytují přirozeně. Běžná koncentrace může být v rozmezí 14 – 24 µmol/g v suchých listech a 55 – 115 µmol/g v suchých semenech. Jsou-li přítomny ve výliscích v příliš vysoké koncentraci, ovlivňují funkci štítné žlázy a mohou vést ke vzniku strumy u monogastrických zvířat. U drůbeže mohou GLS způsobit také poruchy výživy.

Šlechtění, která byla provedena v 80. a 90. letech 20. století, snížila pětkrát obsah GLS a tím rozšířila možnosti uplatnění řepkových výlisků.

Kultivary s obzvláště nízkými hladinami glukosinolátů 8–15 μmol/g semene lze nalézt v současné době v Polsku. Stále pokračují snahy o šlechtění kultivarů s ještě nižším obsahem glukosinolátů.

V rostlinách hrají glukosinoláty významnou úlohu v obranných mechanismech plodin proti škůdcům a chorobám. Konzumace brukvovitých rostlin je u lidí spojována se snížením rizika rakoviny díky aktivaci ochranných mechanismů pomocí produktů hydrolýzy glukosinolátů.

Vliv aplikace S na obsah glukosinolátů v řepce

Přísun síry vede ke zvýšení obsahu GLS, avšak současné „00“ odrůdy, které se vyznačují jejich velmi nízkým obsahem, s tím nemají problém, a optimální hnojení sírou zajišťuje, že GLS zůstávají pod kritickou hladinou. Vliv hnojení sírou na obsah GLS je celkově nižší, než jaký má výběr odrůdy nebo pěstebního stanoviště.

Během roku zasíláme naše výživová doporučení emailem

Máte zájem? Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem