Kvalita řepky

Parametry kvality řepkového oleje závisí na požadovaných specifikacích konečného uživatele. Hlavními sledovanými znaky jsou koncentrace glukosinolátů a procentní obsah oleje. Rostlinnou výživou je možné ovlivňovat oba tyto znaky a pro dosažení požadovaných specifikací je tedy důležité, aby řepka obdržela správně vyvážené množství živin.

Použití oleje závisí na obsahu těchto dvou faktorů, kromě kyseliny erukové, která již není v rostlinném materiálu přítomna.

Řepka olejka má následující využití:

  • Olej pro lidskou spotřebu
  • Obnovitelná surovina pro chemický průmysl
  • Zdroj obnovitelné energie – biopalivo
  • Zdroj krmiva pro výživu zvířat v podobě výlisků nebo šrotu, které jsou bohatým zdrojem energie a bílkovin
  • Jako meziplodina pro zelené hnojení a jako pícnina

Řepkový olej býval kdysi považovaný za nevhodný pro lidskou spotřebu kvůli vysokému obsahu kyseliny erukové, která mu dávala nepříjemnou chuť. Cíleným šlechtěním se podařilo snížit obsah kyseliny erukové z 40 % na 0 % a zvýšit podíl polynenasycených mastných kyselin (kyseliny linolová a linolenové) z celkových mastných kyselin z 15 % na 20 % a z 8 % na 12 %.

Ve srovnání s jinými rostlinnými oleji obsahuje nejnižší podíl nasycených mastných kyselin (6–8 %) a je bohatým zdrojem rostlinných sterolů. Obsahuje velký podíl mononenasycených mastných kyselin – 58 až 60 % z celkového množství mastných kyselin. Vykazuje dostatečný podíl kyseliny linolové (20–26 %) a linolenové (10 %) z celkového množství mastných kyselin a zároveň jsou kyseliny linolová a linolenová ve vhodném vzájemném poměru (2,5 : 1).

Řepkový olej obsahuje adekvátní množství tokoferolů, tj. vitamínu E. Tabulka ukazuje srovnání různých olejnin.

Obsah tokoferolů (Tocs; vitamín E) v hlavních rostlinných olejích.

Během roku zasíláme naše výživová doporučení emailem

Máte zájem? Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem