Olejnatost řepky

Olejnatost řepky závisí na počtu semen v každé šešuli, počtu šešulí na jedné rostlině a množství rostlin na dané ploše. V zájmu dosažení dobré kvality rostlin s požadovanou olejnatostí je nutné maximalizovat jejich fotosyntetickou aktivitu.

Dusík patří mezi základní stavební kameny chlorofylu, chromozomů a enzymů. Je také součástí velkého množství dalších látek, což jen podtrhuje jeho roli v růstu a vývoji. Nedostatek dusíku v raných fázích vývoje zamezuje růst rostliny a snižuje výnosy kvůli zmenšení velikosti listové plochy a zkrácení vegetační doby.

Vliv dávky N na výnosy a obsah oleje

Nedostatek dusíku vede kromě snížení celkového výnosu také ke snížení celkového obsahu proteinů v rostlině. A naopak při nadměrném množství dusíku dochází ke snížení kvality způsobené: nižším obsahem oleje a zvýšeným obsahem glukosinolátů obzvláště v případech, kdy není současně omezen i přísun síry.

 Vliv dávky N na výnosy řepky a obsah oleje

Vliv aplikace N na výnos oleje a obsah proteinů

Fotosyntetická aktivita je zdrojem růstu rostliny díky asimilaci CO2 a zachycení sluneční energie. Fotosyntéza na pokusných polích, která byla ošetřena dusíkatými hnojivy, probíhá ve srovnání s neošetřenými kontrolami lépe a déle, čímž se získá více času k tvorbě dobrého výnosu.

Vliv aplikace N na výnos oleje a obsah proteinů

Během roku zasíláme naše výživová doporučení emailem

Máte zájem? Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem