Vegetační doba – doba trvání zelené listové plochy (GAD)

Po vývoji porostu se pozornost přesouvá na udržení jeho zdraví a zeleně listové plochy po tak dlouho dobu, jak je to jen možné, aby se zajistilo co nejlepší nalévání semene, a tím i maximalizace výnosu. Nejmladší listy jsou fotosynteticky nejaktivnější, avšak i šešule řepky přispívají ke konečnému výnosu, a je třeba je tedy také udržovat zdravé.

Dusík a hořčík patří mezi živiny, které jsou nezbytné pro udržování porostu.

Vliv formy dusíkatého hnojiva na růst a příjem dusíku

Hořčík hraje klíčovou roli v centru molekuly chlorofylu, přestože je považován pouze za vedlejší živinu. Při jakémkoliv nedostatku hořčíku dochází velmi rychle k poklesu obsahu chlorofylu, který se vysvětluje nižší syntézou bílkovin. Pouze 20 až 30 % hořčíku v rostlině je vázáno na chlorofyl, zbytek se nachází v rozpustné formě spojené s řadou různých organických a anorganických látek.

K výrazným nedostatkům dochází stále velmi zřídka, nicméně k nim může dojít díky vyčerpání hořčíku z půdy, zhutněním půdy nebo jako důsledek nerovnováhy s dalšími kationty v půdě, jakými jsou např. draselné, vápenaté nebo amonné ionty.

Ve srovnání s celkovým odběrem živin řepka olejka navrací do půdy 90 % draslíku a vápníku, 83 % hořčíku, 66 % síry, 55 % dusíku a 46 % fosforu.

Příjem mikroživin řepkou olejkou

Mikroživiny, na které má řepka vysoké nároky, jsou mangan a železo. V praxi se ale nejčastěji naráží na nedostatek bóru a molybdenu.

Nedostatek boru výrazně snižuje životaschopnost pylu a tvorby semen, čímž dochází ke snížení kvetení a plodnosti. Dochází také k ovlivnění obsahu bílkovin. Malý nedostatek boru nemusí provázet žádné zjevné symptomy, nicméně stále vede k nízké tvorbě semen.

Výnosová odezva na aplikaci S při narůstajícím množství dusíkatého hnojiva. Vyznačuje se nízkými požadavky řádově 20 g/ha při obsahu 0,4 až 0,6 ppm v rostlině. Nicméně řepka je stejně jako ostatní brukvovité náchylná na nedostatek molybdenu. Jakýkoliv nedostatek molybdenu vede ke snížené tvorbě bílkovin, akumulaci dusičnanů a redukci efektivity dusíku.

Výnosová odezva na aplikaci síry při stupňovaných dávkách dusíku

Mezi sírou a molybdenem je antagonistický vztah: vysoký příjem síry snižuje příjem molybdenu. Molybden je jedinou mikroživinou, jejíž dostupnost pro rostlinu se zvyšuje spolu s narůstajícím pH půdy.

Nároky na síru byly předmětem mnoha výzkumů vzhledem k vysokým požadavkům řepky olejky na tento prvek a významnému riziku ztrát výnosů v případě jeho nedostatku. Důležitá je také její role pro kvalitu semene a řepkových výlisků.

Během roku zasíláme naše výživová doporučení emailem

Máte zájem? Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem