Výnos řepky

Prvky ovlivňující výnos řepky olejky jsou: počet rostlin na jednotku plochy, počet šešulí na rostlinu, počet semen v šešuli a hmotnost semene. Aby bylo možné dosáhnout výnosového potenciálu plodiny, je nutné dodržovat postupy jejího správného pěstování, což mimo jiné zahrnuje program výživy rostlin a kontrolu škůdců a chorob.

Rostlinné živiny jsou základní stavební prvky všech plodin. Jakýkoliv nedostatek třeba i jedné živiny může vést ke snížení růstu plodiny, a tím i k poklesu výnosu a příjmu jejího pěstitele. Je proto velmi důležité, aby byly dostupné všechny živiny dané plodiny v požadovaném, vyváženém množství nutném pro její správný vývoj.

Ve srovnání s mnoha jinými polními plodinami, jako jsou např. obiloviny, má řepka olejka vyšší nároky na živiny, a proto její pěstovaní vede k jejich větší mobilizaci. Řepka však navrací většinu těchto živin zpátky do půdy, a proto může také sloužit i jako výborná předplodina.

Jelikož většina půd vykazuje nedostatek několika živin, minerální hnojiva poskytují potřebné živiny pro danou plodinu. V místech s nedostatkem živin vede aplikace hnojiva k několikanásobnému nárůstu výnosu ve srovnání se stavem bez použití hnojiva.

Vývoj průměrného výnosu řepky v čase

Celá řada studií potvrdila, že investice do minerálních dusíkatých hnojiv se obvykle vrátí 4-5× díky zvýšení výnosu.

Vysoký výnos řepky olejky vychází z výživové strategie, která bere v úvahu 2 kritické prvky, které zajišťují trvale vysoké výnosy.

Během roku zasíláme naše výživová doporučení emailem

Máte zájem? Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem