Vývoj porostu – index plochy zeleně (GAI)

Založení porostu začíná rozhodnutím o optimálním požadovaném počtu rostlin, přípravou seťového lůžka a úpravou půdní struktury tak, aby tyto napomáhaly rovnoměrnému klíčení a vzcházení rostlin. To lze ovlivnit zajištěním dostupnosti klíčových živin pomocí aplikace hnojiv při výsevu a odstraňováním plevelu pomocí vhodně načasovaných aplikací herbicidu.

Pro další vývoj porostu řepky v průběhu jara a také v pozdějším období je třeba zajistit, aby byly dodávány klíčové živiny podle požadavků rostlin. Obzvláště důležité jsou dusík a síra. Nicméně ochlazování a přemokření půdy může také vést k nedostatečné dostupnosti fosfátů. Velké nároky jsou kladené na draslík, který je nezbytný pro udržení struktury porostu a toku živin v rámci rostliny.

Během podzimu a jara dochází k velmi rychlému růstu kořenů a stonků a rychlost dělení buněk je maximální. Tím však narůstají nároky rostlin na zásoby boru a vápníku, které je třeba pokrýt. Také mangan a molybden jsou velmi důležité, protože zajišťují efektivní využití dusíkem a podporují jeho metabolizmus v rostlině. Nedostatečný metabolizmus dusíku může vést k nárůstu koncentrace dusičnanů v listech, které se díky tomu stanou výživnějším zdrojem pro některé invazivní patogeny.

V době, kdy porost začne intenzivně růst (přibližně 150–180 dní od výsevu), dochází k maximálním denním nárokům na živiny.

Příjem živin během růstu řepky

Jarní hnojení dusíkem výrazně předurčuje budoucí velikost a strukturu porostu. Pro vytvoření každé jednotky zelené listové plochy potřebuje řepka přijmout až 50 kg N/ha. Tedy aby dosáhla optimální hodnoty indexu plochy zeleně (GAI) 3,5, musí řepka přijmout celkem až 175 kg N/ha.

Toto číslo je o něco nižší než doporučená množství získaná z experimentálních dat, což odráží účinnost využití dusíku, která je kolem 65 % hlavně díky okolním faktorům, jakými jsou například špatná struktura půdy, neoptimální závlaha nebo poškození kořenových systémů.

Společnost Yara vyvinula tři nástroje, které pomáhají s výpočtem optimálního množství dusíku: aplikace pro chytré telefony: Yara ImageIT, ruční přístroj Yara N-Tester, který na základě optického měření obsahu chlorofylu v buňkách rostlin umožňuje provádět rychlá a snadná měření v průběhu celého vegetačního období a na jejich základě určovat přesnou potřebu dusíku a Yara N-Sensor, což je zařízení určené pro variabilní aplikaci dusíku v polních provozních podmínkách postihující aktuální specifickou potřebu N u plodin na jednotlivých místech pozemku.

Během roku zasíláme naše výživová doporučení emailem

Máte zájem? Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem