Zelená hnojiva mění pravidla hry

Zelená hnojiva mají zásadní význam pro transformaci potravinového řetězce a snížení emisí uhlíku. Prémiová hnojiva společnosti Yara již mají nízkou uhlíkovou stopu, ale jejich výroba v současnosti závisí na fosilních palivech. To se však brzy změní. V letošním roce společnost Yara představí bezfosilní zelená hnojiva , která se vyrábějí pomocí obnovitelné elektřiny namísto fosilních paliv. Tato hnojiva se budou vyrábět převážně z vody a vzduchu, což povede ke snížení emisí uhlíku o 80-90 % ve srovnání s hnojivy vyráběnými ze zemního plynu.

Letecký snímek farmy využívající zelená hnojiva
Letecký snímek farmy využívající zelená hnojiva
Zelená hnojiva společnosti Yara představují bezfosilní, účinný a nenáročný způsob dekarbonizace výroby potravin.

Bezfosilní: snížení naší závislosti na fosilních palivech

 Výzkum výroby zelených hnojiv

Přechodem na zelená hnojiva vyráběná pomocí obnovitelné elektřiny můžeme snížit naši závislost na fosilních palivech a směřovat k potravinovému systému bez jejich emisí. Tento posun posílí náš potravinový systém, učiní jej odolnějším a méně závislým na fosilních palivech a přiblíží nás k potravinové budoucnosti, která bude příznivá pro přírodu.

Účinná: snižování klimatické stopy našich potravin

Zelené hnojivo sníží uhlíkovou stopu při výrobě chleba


Přechod na zelená hnojiva sníží uhlíkovou stopu některých plodin o 10 až 30 %, například u pšenice přibližně o 20 %. To znamená, že zelená hnojiva budou mít také sílu snížit dopad potravin, které jíme, na životní prostředí - a spotřebitelům poskytnou udržitelnější výběr potravin. Uhlíková stopa mnoha potravinářských výrobků se může snížit o 10 až 20 procent a například u chleba o 12 procent.

Nenáročná: snadno proveditelné opatření v oblasti klimatu

Zemědělec zavádějící zelená hnojiva do své zemědělské praxe


Zelená hnojiva společnosti Yara jsou stejná jako naše minerální hnojiva na bázi dusičnanů, ale mají výrazně menší dopad na životní prostředí. To znamená, že zemědělci mohou dosáhnout stejné kvality plodin a výnosů, aniž by museli jakkoli měnit své zemědělské postupy. Tato bezfosilní hnojiva navíc pomohou potravinářským společnostem při snižování uhlíkové stopy a plnění jejich klimatických závazků, aniž by musely provádět jakékoli změny ve svých dodavatelských řetězcích nebo provozech.

Co potřebujete vědět více o zelených hnojivech?

Jak se zelená hnojiva vyrábějí? Jaká je jejich uhlíková stopa? Jsou zelená hnojiva 100% bezfosilní?

Zjistěte více o zelených hnojivech

Spolupráce v oblasti změny klimatu je klíčová

Podle zprávy IPCC je situace pro lidstvo kritická. Pokud chceme mít budoucnost, je dekarbonizace naší jedinou cestou vpřed.

Pro řešení významných emisí skleníkových plynů z potravinového systému a splnění cílů Pařížské dohody jsou nezbytná zelená hnojiva. Jsou také důležitým krokem k dosažení našeho poslání odpovědně živit svět a chránit planetu. Kromě toho společnost Yara poskytuje řešení pro výživu plodin, přesné zemědělství a digitální nástroje, které pomáhají zemědělcům optimalizovat výnosy, pěstovat zdravější plodiny, chránit půdu a snižovat uhlíkovou stopu. Tento úkol však vyžaduje společné úsilí. Všichni účastníci potravinového řetězce musí spolupracovat, aby dosáhli udržitelného potravinového systému.

Níže si přečtěte o některých našich partnerstvích.

Partnerství společností Yara a Lantmannen Partnerství společností Yara a Lantmannen

Společnosti Yara a Lantmännen společně razí cestu

Společně se společností Lantmännen, předním zemědělským družstvem v severní Evropě, jsme podepsali první obchodní dohodu o bezfosilních zelených hnojivech.

Tato hnojiva budou začleněna do programu Lantmännen Climate & Nature, který zemědělcům přináší zisky z udržitelnějších zemědělských postupů a umožňuje společnosti Lantmännen vytvořit bezfosilní hodnotový řetězec od pole až na vidličku. Prostřednictvím tohoto programu již společnost Lantmännen od roku 2015 snížila klimatickou stopu z pěstované pšenice až o 30 %. Díky zařazení ekologických hnojiv do programu se dopad na klima sníží ještě o 20 procentních bodů.

Walter Hernandez z El Parque Papas a zástupce Yary na procházce po poli Walter Hernandez z El Parque Papas a zástupce Yary na procházce po poli

Přeměna bramborových lupínků na klimaticky šetrné v Argentině

Společnost El Parque Papas je největším pěstitelem brambor v Argentině, v jejímž čele stojí Walter Hernández, slavný automobilový závodník. Ten je nyní prvním zemědělcem na světě, který se zavázal nakupovat zelené hnojivo přímo od společnosti Yara. Jeho společnost dodává každoročně 14 000 tun brambor argentinskému bramborářskému průmyslu, včetně výroby jedněch z nejoblíbenějších brambůrků v zemi.

Používání zelených hnojiv společnosti Yara při produkci brambor odstraní přibližně 20-30 % emisí skleníkových plynů na úrovni farmy. U bramborových lupínků jako konečného produktu sníží používání zelených hnojiv uhlíkovou stopu přibližně o 5-10 %.