května 24, 2023

Doporučení k výživě plodin - květen 2023 #3

Od: Pavel Janík

Aktuální doporučení k výživě rostlin pro závěr května do porostů pšenice ozimé, řepky ozimé, ječmene jarního, cukrové řepy, brambor, máku, hrachu, sóji a chmele.

Pšenice ozimá

V poslední době se v některých oblastech objevil intenzivní tlak houbových chorob, vzhledem k tomu doporučujeme spojit fungicidní ošetření s aplikací YaraVita THIOTRAC (300g S, 200g N/litr) v dávce 3 - 5 l/ha pro zvýšení účinnosti ošetření a zároveň dosažení potřebné pekařské jakosti zrna.

Porosty pšenice doporučujeme zkontrolovat přístrojem Yara N-Tester a aplikovat příslušnou kvalitativní dávku dusíku dle tohoto doporučení. Pokud máte možnost variabilní aplikace dusíku, zpracujte si zdarma v nástroji Yara Atfarm aplikační mapu pro variabilní dávkování dusíku.

Dle stavu porostu aplikujte na praporcový list listová hnojiva YaraVita ZINTRAC (Zn) v dávce 0,3 l/ha pro ochranu proti intenzivnímu slunečnímu záření spolu s YaraVita COPTRAC (Cu) v dávce 0,2 l/ha pro zvýšení efektivity hnojení dusíkem a posílení stébla. V případě deficitu hořčíku a pro posílení fotosyntézy, aplikujte YaraTera MAGNITRA v dávce 5 l/ha. Lze spojit do jedné aplikace s POR.

Řepka ozimá

Po odkvětu řepky aplikujte spolu s POR listové hnojivo YaraVita THIOTRAC (300g S, 200g N/litr) v dávce 3l/ha pro zvýšení olejnatosti semen a pro udržení zdravé rostliny.

Ječmen jarní

Aplikujte listové hnojivo YaraVita GRAMITREL (Mg, Cu, Zn, Mn) ve fázi sloupkování v dávce 2 l/ha pro udržení aktivní listové plochy a dostatečného obsahu chlorofylu a celkově vyrovnaný vývoj. Pro zlepšení využití dodaných živin a snížení stresu ze zamokření přidejte ještě biostimulant YaraVita MARIS v dávce 1 l/ha. Lze míchat s POR.

Cukrovka

Aktuálně u porostů, které se dostaly do fáze 6 až 8 listů aplikujte první dávku listového hnojiva YaraVita BRASSITREL PRO (B, Mg, Ca, Mn a Mo) v dávce 3 l/ha. Cukrovka bude tak lépe vytvářet listovou plochu a zvýší vitalitu rostlin. Lze míchat s POR.  

Brambory rané

Pro podporu nárůstu hlíz u raných brambor pro první sklizeň aplikujte listové hnojivo YaraVita KOMBIPHOS (P, K, Mg, Mn, Zn) v dávce 10 l/ha ve fázi od velikosti hlíz 15 až 20 mm. Pro snížení stresu po odstranění plachet přidejte biostimulant YaraVita MARIS v dávce 1 l/ha. Lze míchat s POR.

Mák

Pro podporu opožděných porostů aplikujte YaraVita KOMBIPHOS v dávce 3 l/ha. U více vyvinutých porostů ve fázi začátku prodlužovacího růstu aplikujte YaraVita BRASSITREL PRO (B, Mg, Ca, Mn a Mo) v dávce 3 l/ha. Lze míchat s POR.   

Hrách a sója

Pro dobrý výnos a podporu tvorby hlízkových bakterií poutajících vzdušný dusík aplikujte na list YaraVita BRASSITREL PRO (B, Mg, Ca, Mn a Mo) v dávce 3 l/ha. Aplikujte ve fázi velikosti porostu 10-15 cm. Lze spojit s POR.

Mák

Pro dodání pohotového fosforu a rychle přijatelného zinku aplikujte YaraVita ZEATREL (P, K, Mg, Mn, Zn) v dávce 5 l/ha. Lze aplikovat s insekticidy vyžadujícími nízké pH postřikové jíchy.

 

Zvyšte efektivitu dodaných živin a ušetřete společnou aplikací listových hnojiv a biostimulantů YaraVita 9 % na hektar!

Připravili jsme pro vás tyto funkční balíčky pro společnou aplikaci.

Zdravá olejnina

YaraVita BRASSITREL PRO + YaraVita MARIS v poměru 3:1 - SLEVA 9%

Slevy jsou počítány z orientačních cen YaraVita na konečného uživatele a platí při společném nákupu uvedených produktů v daném poměru.

Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte svého distributora nebo regionálního zástupce firmy Yara.

Kontakty na zástupce Yara

Aktuální nabídka NP a NPK hnojiv YaraMila

MAIS NP 19-17 + 6S + 4MgO + Zn + B

6,5 % nitrátového N a 12,2 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Především pro hnojení kukuřic pod patu, kde se uplatňuje organické hnojení statkovými hnojivy nebo digestáty.

NP 26-14 + 2S

11 % nitrátového N a 10,1 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Pro porosty řepky ozimé na půdách s vysokou zásobeností K2O nebo na pozemky, kde byl použit digestát nebo cukrovarnické výpalky.

NPK 8-20-28 + 2MgO + 3,4S + B + Zn

1 % nitrátového N a 18,5 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Vhodné pro podzimní hnojení řepky na půdách s nízkou nebo střední zásobou P a K.

NPK 10-13-25 + 2MgO + 3,4S + B

2,8 % nitrátového N a 10,8 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Vhodné pro použití především do ozimých obilovin.

NPK 10-24-24 + 2Mg + 2S + B, Fe, Mn a Zn

1,2 % nitrátového N a 21,8 % P2O5 ve vodorozpustné formě. K základnímu hnojení ozimů na podzim a to zejména řepky, a také k základnímu hnojení jařin.

NPK 12-24-12 + 2MgO + 3S

3,1 % nitrátového N a 18,4 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Vhodné pro ozimé plodiny seté na pozemcích s dobrou zásobeností K2O.

NPK 20-7-10 + 3MgO + 4S

7,8 % nitrátového N a 5,2 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Vhodné k regeneračnímu hnojení ozimů na jaře základnímu hnojení jařin, kde je požadavek na mírné dohnojení fosforem a draslíkem.

Všechna naše YaraMila NPK hnojiva obsahují na rozdíl od většiny NPK hnojiv také rychlý nitrátový dusík, ostatní NPK mají zpravidla jen amoniakální dusík.

Fosfáty použité k výrobě našich hnojiv YaraMila jsou z poloostrova Kola, jsou velice čisté bez přítomnosti nežádoucích látek a hnojiva takto vyrobená, i když jsou na trh uváděna jako HNOJIVA ES/CE, splňují limity těžkých kovů dle českého zákona 299/2021 Sb.

Naše hnojiva YaraMila NPK obsahují také důležitý hořčík (Mg) a síru (S) – vyjádřeno jak S nikoliv jako SO3 (Sx2,5 = SO3).

 

Máte dotaz nebo zájem o naše hnojiva?

Přejít na kontakty

Chcete dostávat tato doporučení emailem?

Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?