Nedostatek síry zhoršuje

  • Kyselé půdy
  • Lehké, písčité půdy (proplavované)
  • Nízký obsah organické hmoty
  • Málo provzdušněné půdy (podmáčené půdy)
  • Oblasti s nízkými průmyslovými emisemi

Síra je důležitý pro

  • Nové letorosty jsou zdravé a zelené
  • Zvýšený počet plodů a jejich větší velikost
  • Celkově vyšší výnos