Nedostatek fosforu zhoršuje

 • Kyselé nebo velmi zásadité (vápenité) půdy
 • Nízký obsah organické hmoty
 • Chladné nebo vlhké podmínky
 • Plodiny s málo rozvinutým kořenovým systémem
 • Půdy s nízkou zásobou P
 • Půdy s vysokou sorbční kapacitou fosfátů
 • Půdy bohaté na železo

Fosfor je důležitý pro

 • Zvětšení velikosti plodů
 • Lepší vybarvení plodů červených odrůd
 • Vyšší výnos
 • Nižší výskyt skládkových chorob
 • Zvyšuje hladinu vápníku v plodech