Nedostatek zinku zhoršuje

  • Půdy s vysokým obsahem organické hmoty
  • Půdy s vysokým pH
  • Půdy s vysokým obsahem fosforu
  • Půdy hnojené vysokými dávkami fosforu
  • Vlhké chladné podmínky

Zinek je důležitý pro

  • Zdravé zelené olistění
  • Zlepšení násady plodů a vývoje bobulí
  • Zlepšení kvality, zvýšení obsahu cukrů a snížení kyselosti