Nedostatek fosforu zhoršuje

 • Kyselé nebo velmi zásadité (vápenité) půdy
 • Nízký obsah organické hmoty
 • Chladné nebo vlhké podmínky
 • Plodiny s málo rozvinutým kořenovým systémem
 • Půdy s nízkou zásobou P
 • Půdy s vysokou sorbční kapacitou fosfátů
 • Půdy bohaté na železo

Fosfor je důležitý pro

 • Lepší vývin rostlin
 • Dobrý vývoj rostlin v raných stádiích růstu
 • Vyrovnanější dozrávaní s nižšími ztrátami zrna během sklizně
 • Zvyšuje výnos
 • Urychlyje sklizeň