Nedostatek zinku zhoršuje

  • Půdy s vysokým obsahem organické hmoty
  • Půdy s vysokým pH
  • Půdy s vysokým obsahem fosforu
  • Půdy hnojené vysokými dávkami fosforu
  • Vlhké chladné podmínky

Zinek je důležitý pro

  • Dobrý vývoj rosltin v raných stádiích růstu
  • Vyšší výnos
  • Ranější sklizeň