Nedostatek zinku zhoršuje

  • Půdy s vysokým obsahem organické hmoty
  • Půdy s vysokým pH
  • Půdy s vysokým obsahem fosforu
  • Půdy hnojené vysokými dávkami fosforu
  • Vlhké chladné podmínky

Zinek je důležitý pro

  • Zvyšuje klasovou fertilitu (počet zrn v klase)
  • Lepší kvalita zrna