Nedostatek fosforu zhoršuje

  • Kyselé nebo velmi zásadité (vápenité) půdy
  • Nízký obsah organické hmoty
  • Chladné nebo vlhké podmínky
  • Plodiny s málo rozvinutým kořenovým systémem
  • Půdy s nízkou zásobou P
  • Půdy s vysokou sorbční kapacitou fosfátů
  • Půdy bohaté na železo

Fosfor je důležitý pro

  • Lepší vývoj rostlin
  • Zlepšený růst kořenů v ranných vývojových fázích
  • Zlepšený výnos
  • Vyrovnanější dozrávání