Nedostatek hořčíku zhoršuje

  • Písčité půdy
  • Kyselé půdy
  • Půdy bohaté na draslík
  • Půdy hnojené vysokými dávkami draslíku
  • Vlhké chladné podmínky

Hořčík je důležitý pro

  • Podporuje nasazování hlíz
  • Zvyšuje výnos hlíz
  • Zlepšuje odolnost proti chorobám a kvalitu slupky
  • Zvyšuje obsah sušiny a škrobu v hlízách