Nedostatek manganu zhoršuje

  • Půdy s vysokým obsahem organické hmoty
  • Písčité půdy
  • Vysoké pH
  • Vlhké chladné podmínky
  • Říční naplaveniny

Mangan je důležitý pro

  • Podporuje nasazování hlíz
  • Zvyšuje výnos hlíz
  • Zlepšuje odolnost proti chorobám a kvalitu slupky
  • Zvyšuje obsah sušiny a škrobu v hlízách