Nedostatek fosforu zhoršuje

 • Kyselé nebo velmi zásadité (vápenité) půdy
 • Nízký obsah organické hmoty
 • Chladné nebo vlhké podmínky
 • Plodiny s málo rozvinutým kořenovým systémem
 • Půdy s nízkou zásobou P
 • Půdy s vysokou sorbční kapacitou fosfátů
 • Půdy bohaté na železo

Fosfor je důležitý pro

 • Podporuje nasazení hlíz
 • Zvyšuje počet hlíz
 • Napomáhá produkci hlíz s vyrovnanou velikostí
 • Zvyšuje nasazení hlíz a jejich výnos
 • Zvyšuje obsah sušiny hlíz a škrobu
 • Zlepšuje skladovatelnost hlíz a omezuje výskyt skládkových chorob