Nedostatek molybdenu zhoršuje

  • Kyselé půdy
  • Nízké pH
  • Půdy s nízkým obsahem organické hmoty

Molybden je důležitý pro

  • Efektivnější využití nitrátu a vliv na metabolismus P
  • U obilovin má menší význam