Nedostatek síry zhoršuje

  • Kyselé půdy
  • Lehké, písčité půdy (proplavované)
  • Nízký obsah organické hmoty
  • Málo provzdušněné půdy (podmáčené půdy)
  • Oblasti s nízkými průmyslovými emisemi

Síra je důležitý pro

  • Zdravé olistění
  • Vyrovnané dozrávání
  • Efektivnější využití dodaného dusíku plodinou
  • Zlepšený obsah bílkovin v zrnu

Doporučená Yara hnojiva pro Síra

YaraBela SULFAN (SULFAN 24% N+6%S)

YaraBela SULFAN (SULFAN 24% N+6%S)

Obiloviny: Opakovaně na jarní regenerační hnojení, produkční hnojení, příp. kvalitativní hnojení. Dávkování dle celkové potřeby N s ohledem na platné normativy pro hnojení N, dávky statkových hnojiv, předplodinu nebo objektivní diagnostické metody (Yara N-tester, Yara N-Sensor, ARR,...).

Přečtěte si více o YaraBela SULFAN (SULFAN 24% N+6%S)

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Obiloviny: 5 l/ha ve fázi začátku sloupkování do objevení 1.kolénka(Zadok G.S. 30 až 31). V případě významnějšího deficitu opakujte aplikaci v 10 až 14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha. Pšenice potravinářská: Dávka do 5 l/ha od konce metání do mléčné zralosti (Zadok G.S. 59 až 79) nebo 2 aplikace po 3 l/ha od fáze objevení praporcového listu do mléčné zralosti (Zadok G.S. 39 až 79). Dávka vody: 200 l/ha.

Přečtěte si více o YaraVita THIOTRAC

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera KRISTA MgS

Obiloviny: dávka 5 kg/ha, nejlépe s 5 kg močoviny pro lepší příjem hořčíku. Dávka vody 200 l/ha.

Přečtěte si více o YaraTera KRISTA MgS