Deficit bóru zhoršuje

  • Písčité půdy
  • Zásadité půdy
  • Půdy s nízkým obsahem organické hmoty
  • S vysokou zásobou dusíku
  • S vysokou zásobou vápníku
  • Vlhké chladné podmínky
  • V obdobích sucha

Bór je důležitý pro

  • Klíčivost pylových láček a klasová fertilita
  • Adekvátní osazení klasů a výnos
  • Požadavek na B je relativně nízký