Nedostatek manganu zhoršuje

  • Půdy s vysokým obsahem organické hmoty
  • Písčité půdy
  • Vysoké pH
  • Vlhké chladné podmínky
  • Říční naplaveniny

Mangan je důležitý pro

  • Lepší vývoj rostlin
  • Vyšší zimuvzdornost a lepší odnožování
  • Lepší odolnost proti chorobám
  • Lepší kvalitu zrna