Nedostatek mědi zhoršuje

  • Půdy s vysokým obsahem organické hmoty
  • Křídové půdy
  • Písčité půdy
  • Rekultivovaná vřesoviště
  • Při vysokým dávkách dusíku

Měď je důležitý pro

  • Zvyšuje klasovou fertilitu (počet zrn v klase)
  • Lepší kvalita zrna

Doporučená Yara hnojiva pro Měď

YaraVita COPTRAC 500

YaraVita COPTRAC 500

Obiloviny: 0.5 l/ha od stádia 2 listů do 2.kolénka (Zadok G.S. 12 až 32). Dávka vody: 200 l/ha. Při středním až silném deficitu opakujte aplikaci v 10 až 14 deních intervalech. U ozimých plodin je velmi výhodná rovněž aplikace před zimní dormancí.

Přečtěte si více o YaraVita COPTRAC 500

YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL

Obiloviny: 1 l/ha od fáze 2.listu na podzim (Zadok 12). Na jaře 2 l/ha od fáze odnožování do objevení 2.kolénka (Zadok G.S. 12 až 32). V případě potřeby 1 l/ha od fáze plně vyvinutého praporcového listu do začátku metání (Zadok 39-49). Dávka vody: 50 - 200 l/ha.

Přečtěte si více o YaraVita GRAMITREL