Nedostatek dusíku vs. optimum zhoršuje

 • Půdy s nízkým nebo vysokým pH
 • Písčité nebo lehké půdy (proplavované)
 • Nízký obsah organické hmoty
 • Aridní podmínky
 • Vysoké vodní srážky (proplavování) nebo pod silnou závlahou
 • S přídavkem nebo s vysokým obsahem nerozložené organické hmoty/hnoje (slámy)
 • Rychle rostoucí plodiny

Dusík je důležitý pro

 • Svěžejší zbarvení, svěží zelenou barvu
 • Optimální tvorbu odnoží
 • Zvyšuje výnos a obsah bílkovin
 • Zlepšuje kvalitu zrna